Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

UWAGA NA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

 Informacja-Gmina-Rytwiany

W związku z pojawiającym się w naszej gminie barszczem Sosnowskiego Wójt Gminy Rytwiany apeluje o zwalczanie barszczu Sosnowskiego (wykopywanie lub koszenie, oprysk preparatami chemicznymi dopuszczonymi do obrotu) rosnącego na posiadanych przez Mieszkańców nieruchomościach.
 
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, ustawą o ochronie gruntów rolnych oraz stosownymi rozporządzeniami ministra środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej.
 
Stąd w przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie.
 
Prosimy o nielekceważenie problemu i podjęcie stosownych działań w przypadku stwierdzenia występowania tej rośliny na swojej nieruchomości.
 
Podczas zwalczania barszczu Sosnowskiego należy przestrzegać przepisów BHP oraz zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość odniesienia podobnych do oparzenia, trudno gojących się ran.
 
Aby skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się inwazyjnego gatunku oraz zminimalizować koszty jego zwalczania na terenach szczególnie narażonych należy podjąć zapobiegawcze kroki. Ponadto, należy monitorować dotychczasowe stanowiska występowania barszczu.
 
Na terenach rolniczych, które nie są użytkowane zabiegi uprawowe powinny być prowadzone regularnie i jak najdłużej to możliwe. Szczególnie ważne jest to na łąkach, obrzeżach pól, wzdłuż dróg, cieków wodnych.
 
Gdy zawiodą sposoby zapobiegawcze i barszcz jednak pojawi się na nowych obszarach należy go zwalczać. Istnieją metody mechaniczne i chemiczne zwalczania barszczu Sosnowskiego.
 
Sposoby mechaniczne to: podcinanie korzeni, ścinanie roślin, koszenie, usuwanie baldachów. Za pomocą orki zniszczyć można wschody barszczu, natomiast orka głęboka ( ok 24 cm) może w znaczący sposób zredukować ilość kiełkujących roślin. Zalecane jest podcinanie co najmniej 10 cm poniżej powierzchni gleby. Jest to metoda pracochłonna ale przynosząca efekty – sprawdza się szczególnie w przypadku występowania pojedynczych roślin lub mało liczebnych stanowisk. Na większych areałach stosuje się koszenie. W związku z szybkim odrastaniem barszczu koszenie należy powtarzać co najmniej 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym, tak aby nie dopuścić do zmagazynowania w korzeniach i liściach składników potrzebnych do zakwitnięcia i wydania nasion.
 
Kolejną z metod niszczenia jest ścinanie kwitnących roślin przed zawiązaniem nasion. Sposób ten wstrzyma wytwarzanie nowych nasion. Stosując taką metodę można doprowadzić do likwidacji populacji barszczu w przeciągu kilku lat. Usuwanie baldachów może być równie skuteczne jak koszenie. Ścięte baldachy musza być zebrane i zniszczone.
 
Wykonując wszelkie zabiegi związane ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego, bez względu na stosowaną metodę, wymagane są szczególne środki ostrożności spowodowane toksycznością i właściwościami parzącymi rośliny.
 
Materiały do pobrania:
 

Więcej artykułów…