Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 78

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 78
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 07:24 dnia 30.06.2021

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(55), opatowski(56), ostrowiecki(56), sandomierski(56), staszowski(58)
Ważność od godz. 13:00 dnia 30.06.2021 do godz. 06:00 dnia 01.07.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (5 powiatów) od 13:00/30.06 do 06:00/01.07.2021 deszcz 30 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: buski, opatowski, ostrowiecki, sandomierski i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: jędrzejowski(58), Kielce(59), kielecki(60), konecki(54), opatowski(55), ostrowiecki(55), sandomierski(55), skarżyski(55), starachowicki(53), staszowski(57),
włoszczowski(58)
Ważność od godz. 03:30 dnia 30.06.2021 do godz. 07:30 dnia 30.06.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Obserwowane i prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszą opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 świętokrzyskie (11 powiatów) od 03:30/30.06 do 07:30/30.06.2021 deszcz do 40 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: jędrzejowski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (11 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Tomasz Knopik

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:58
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 03:50 dnia 30.06.2021 do godz. 09:00 dnia 01.07.2021
Obszar: zlewnie: Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej, Sanu, Wieprza, Bugu po Krzyczew oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 55%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

 
Informacja-Gmina-Rytwiany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…