Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:76

 

Data i godzina wydania: 09.07.2021 - godz. 10:25
 
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w
Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
 
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:76
 
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
 
Stopień zagrożenia: 1
 
Ważność: od godz. 11:00 dnia 09.07.2021 do godz. 07:00 dnia 10.07.2021
 
Obszar: zlewnie: Nidy, Czarnej, Wisłoki, Wisłoka do Rzeszowa,
Koprzywianki, Kamiennej oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły
(świętokrzyskie, podkarpackie)
 
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na
mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić
gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach
kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów,
istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale
także alarmowych.
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
 
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o
charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój
charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może
spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych
rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
 
Dyżurny synoptyk hydrolog: Artur Franczyk
 
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
 
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…