Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 91

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 91
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 13:37 dnia 12.07.2021
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(63), jędrzejowski(65), kazimierski(65), Kielce(67), kielecki(68), konecki(62), opatowski(64), ostrowiecki(64), pińczowski(65), sandomierski(64), skarżyski(63), starachowicki(61), staszowski(66), włoszczowski(65)
Ważność od godz. 12:00 dnia 13.07.2021 do godz. 18:00 dnia 15.07.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C, a w środę od 33°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę od 20°C do 22°C, ze środy na czwartek od 16°C do 19°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 12:00/13.07 do 18:00/15.07.2021 temp. maks 35 st, temp min 16 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(62),  jędrzejowski(64), kazimierski(64), Kielce(66), kielecki(67), konecki(61), opatowski(63), ostrowiecki(63), pińczowski(64), sandomierski(63), skarżyski(62),
starachowicki(60), staszowski(65), włoszczowski(64)
Ważność od godz. 13:00 dnia 12.07.2021 do godz. 24:00 dnia 12.07.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 13:00/12.07 do 24:00/12.07.2021 deszcz 40 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Monika Kaseja

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:86
Data i godzina wydania: 12.07.2021 - godz. 08:03
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:00 dnia 12.07.2021 do godz. 05:00 dnia 13.07.2021
Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Czarnej Orawy, Nidy, Czarnej,
Wisłoki, Sanu, Wisłoka, Strwiąża, Kamiennej oraz mniejszych
bezpośrednich dopływów Wisły (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na
mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić
gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach
kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów,
istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale
także alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o
charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój
charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może
spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych
rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Dyżurny synoptyk hydrolog: Artur Franczyk
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…