Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Realizacja „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RYTWIANY”

  Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany

 
Realizacja „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RYTWIANY”
W 2021 r. Gmina Rytwiany realizuje  zadanie pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany”.  
Zadanie obejmuje:
  • demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transport i utylizacje na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy w ilości  450m2.  
  • usuwanie odpadów zawierających azbest zalęgających na posesjach, transport i utylizację na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy w ilości 6290m2
Całkowity koszt zadania wyniesie: 40 764,60 zł.
Na pokrycie kosztów Gmina Rytwiany otrzyma dotację w wysokości:
  • 20 382,30 zł (50%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
  • 20 382,30 zł (50%) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
 
Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz

 

 

Więcej artykułów…