Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Szkolenie - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – realizacja procedury „Niebieskie Karty”

W dniu 13.09.2021r. w Urzędzie Gminy Rytwiany odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych. Tematem szkolenia było Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – postępowania w ramach procedury „Niebieskie Karty” zadań przypisanych przedstawicielom poszczególnych instytucji, sposobu podejmowania i przeprowadzania interwencji.

Szkolenie miało na celu podniesienie skuteczności pracy specjalistów upoważnionych do wdrażania procedury „Niebieskie Karty” oraz dostarczenie uczestnikom wiedzy o zasadności funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, a także rozwój umiejętności interwencyjnych i profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie poprowadził Pan Daniel Mróz ekspert w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z wykształcenia pedagog, bogate doświadczenie w pracy z rodzinami w konflikcie, posiadającego praktyczną wiedzę w zakresie prawa rodzinnego.

Zajęcia poprowadził metodami aktywnymi, takimi jak: dyskusja, wymiana doświadczeń, warsztat, drama, analiza przypadku.
Program szkolenia obejmował:
1. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie
2. Zadania i obowiązki instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Zadania i obowiązki członków Grup Roboczych.
4. Realizacja procedury Niebieskie Karty.
5. Formy reakcji Zespołu/Grupy na zaobserwowane przesłanki przestępstwa znęcania się
6. Inne obowiązki instytucji publicznych w zakresie realizacji przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Aktualizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W szkoleniu wzięło udział 14 osób, członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Skład zespołu to przedstawiciele:
• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach,
• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rytwianach,
• Komendy Powiatowej Policji w Staszowie,
• Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rytwianach,
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegomiu,
• Zespołu Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym,
• Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach,
• Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Sandomierzu, z siedzibą w Staszowie,
• Prokuratury Rejonowej w Staszowie.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne certyfikaty.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność, szczególne podziękowania kierujemy również do trenera Pana Daniela Mroza, który podzielił się z nami swoją szeroko pojętą wiedzą.


galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

Tekst: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Ewelina Otto

 

Więcej artykułów…