Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Konkurs "Koło ARiMR w sercu wsi" dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego

Informacja-Gmina-Rytwiany
Świętokrzyski Oddział Regionalny ARIMR Kielce<https://www.facebook.com/OR13ARIMR?__cft__%5b0%5d=AZX5o76MB8kYftM-swvWuBFKlHWMxS1kgr5ZjuoR71pcs4SeALyVECDv-011td8_lISyHp7WORhvaGygzHmft8z86Dz51ZvkM8KaMzYnkZjLMPwJaJsr_qAwT5qDoeDwON8&__tn__=-%5dK-R>  organizuje kolejną edycję Konkursu "Koło ARiMR w sercu wsi" dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego.
 
Celem Konkursu jest spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich; promocja wsparcia dla KGW z budżetu państwa
i efektów udzielanej pomocy finansowej, zachęcenie do tworzenia nowych organizacji i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze KGW.
Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej.
 
Nagrody rzeczowe o wartości:
I miejsce - 2000 zł
II miejsce - 1200 zł
III miejsce - 800 zł
 
Termin nadsyłania prac do 15 listopada 2021 roku.
 

 

Materiały

REGULAMIN​_KONKURSU​_OR​_Świętokrzyski​_2021
REGULAMIN​_KONKURSU​_OR​_Świętokrzyski​_2021.pdf 0.28MB
ZAŁĄCZNIK​_NR​_1​_FORMULARZ​_ZGŁOSZENIOWY
ZAŁĄCZNIK​_NR​_1​_FORMULARZ​_ZGŁOSZENIOWY.pdf 0.23MB
ZAŁĄCZNIK​_NR​_11​_DO​_FORMULARZA​_ZGŁOSZENIOWEGO
ZAŁĄCZNIK​_NR​_11​_DO​_FORMULARZA​_ZGŁOSZENIOWEGO.pdf 0.44MB
ZAŁĄCZNIK​_NR​_12​_DO​_FORMULARZA​_ZGŁOSZENIOWEGO
ZAŁĄCZNIK​_NR​_12​_DO​_FORMULARZA​_ZGŁOSZENIOWEGO.pdf 0.41MB
ZAŁĄCZNIK​_NR​_13​_DO​_FORMULARZA​_ZGŁOSZENIOWEGO
ZAŁĄCZNIK​_NR​_13​_DO​_FORMULARZA​_ZGŁOSZENIOWEGO.pdf 0.42MB

 

 

Więcej artykułów…