Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

"Osobisty plan awaryjny" dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny w Rytwianach publikuje opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Centrum Praw Kobiet, Fundacją Feminoteka i Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", poradnik pn. „Osobisty plan awaryjny” oraz przygotowane na jego bazie materiały graficzne.

Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, wskazuje jak osoby obawiające się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Poradnik jest także dostępny do pobrania na stronie internetowej Biura RPO oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Obecna sytuacja związana ze stanem epidemii koronawirusa wiąże się z ryzykiem wzrostu częstości  występowania zjawiska przemocy domowej. Wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się, strach przed zakażeniem, poczucie braku kontroli nad biegiem wydarzeń, ewentualne pogorszenie sytuacji materialnej, są czynnikami stresującymi. W przypadku osób skłonnych do stosowania przemocy wobec członków rodziny może to skutkować nasileniem negatywnych zachowań.  

Zespół Interdyscyplinarny w Rytwianach pragnie uczulić wszystkie osoby będące świadkami występowania przemocy  domowej, by w razie zaobserwowania takiego zjawiska zawiadomić np. policję, ośrodek pomocy społecznej, służbę zdrowia, szkołę. Przedstawiciele tych instytucji mają obowiązek przyjąć zgłoszenie i podjąć odpowiednie działania mające na celu pomoc ofiarom przemocy domowej.

TUTAJ można znaleźć informacje między innymi o Zespole Interdyscyplinarnym w Rytwianach i instytucjach świadczących pomoc ofiarom przemocy domowej.