Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Rytwiany dotycząca XLVI sesji

Przewodniczący Rady Gminy
Rytwiany

Z powodu sytuacji epidemicznej XLVI sesja Rady Gminy Rytwiany odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 29.11.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 14.00.

Zgodnie z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z zm.) obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

 

 

Więcej artykułów…