Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Realizacja „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RYTWIANY”

 

  Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany
 
Realizacja „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RYTWIANY”
 
W 2022 r. Gmina Rytwiany realizuje zadanie pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany”.  
 
Zadanie obejmuje:
  • demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transport i utylizację na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy w ilości  536m2.  
  • usuwanie odpadów zawierających azbest zalęgających na posesjach, transport i utylizację na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy w ilości 5779m2
Całkowity koszt zadania wyniesie: 31 673,82 zł.
 
 
Na pokrycie kosztów Gmina Rytwiany otrzyma dotację w wysokości:
  • 15 836,91 zł (50%) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
  • 15 836,91 zł (50%) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
 
Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz

 

 

Więcej artykułów…