Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

NABÓR WNIOSKÓW - USUWANIE AZBESTU


                  NABÓR WNIOSKÓW - USUWANIE AZBESTU


Urząd Gminy w Rytwianach ogłasza nabór   wniosków  o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Cel zadania:
 1.Ochrona zdrowia mieszkańców poprzez eliminację ze środowiska substancji  
    zawierających niebezpieczne dla zdrowia i życia mieszkańców azbest,
 2.Ochrona powierzchni ziemi poprzez eliminację nielegalnego porzucania
     niebezpiecznych odpadów

Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie Gminy Rytwiany
budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

1.Dofinansowaniu podlegają w 100% koszty usuwania  i unieszkodliwiania   odpadów    
    niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest, pochodzących z demontażu   
    materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych,  
    stanowiących pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych.
2. Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne będące właścicielami
    (współwłaścicielami, wieczystymi użytkownikami) budynków mieszkalnych i  budynków  
    gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy  Rytwiany
3.  Dofinansowanie nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana
     do prowadzenia działalności gospodarczej.
4.  Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały
     czynności demontażu lub transportu   oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów  
     zawierających azbest.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rytwianay, ul. Staszowska 15 ,
pok. Nr 13

Termin składania wniosków : 15 .06. 2009r

UWAGA
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wniosek do pobrania


 

 

Więcej artykułów…