Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

RELACJA z Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w Sichowie Małym pn. „Jakżem jechoł do Sichowa” - 23 lipca 2022r.

Informacja-Gmina-Rytwiany

Sobota, 23 lipca 2022 r. przebiegła w Sichowie Małym w rytmie wesołej muzyki, śpiewu i tańca. Jak co roku, i tym razem (już 5-ty raz) mieliśmy przyjemność spotkać się na święcie polskiego folkloru w postaci Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w Sichowie Małym pn. „Jakżem jechoł do Sichowa”. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki staraniom Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sichów Mały „SICHOWIANIE” we współpracy z zespołem ludowym „Sichowianie”, Kołem Gospodyń Wiejskich w Sichowie Małym i Ochotniczą Strażą Pożarną w Sichowie Małym. Wydarzenie było finansowane przez Gminę Rytwiany w ramach zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 
Uroczyste otwarcie imprezy miało miejsce o godzinie 15:00, kiedy to pani Lidia Albiniak powitała przybyłych gości. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Rytwiany pan Grzegorz Forkasiewicz, a w jego zastępstwie miłe słowa skierował Sekretarz Gminy Rytwiany pan Tomasz Fąfara oraz Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany pan Jerzy Gwizdowski. Ze strony gospodarzy imprezę zainaugurowało wystąpienie pani Anny Podyma (Zespół Ludowy Sichowianie) i pana Andrzeja Sekuły (Prezes Stowarzyszenia Sichowianie). Patronat medialny objęło Radio Kielce. Ponadto, w trakcie wydarzenia wystąpili przedstawiciele powiatu staszowskiego:  Starosta p. Józef Żółciak, Wicestarosta p. Leszek Guzal oraz Przewodniczący Rady Powiatu (Prezes OSP Sichów Mały) p. Grzegorz Rajca, którzy złożyli gratulacje artystom i życzyli udanej zabawy.
 
Celem wydarzenia było ukazanie, pielęgnowanie oraz ochrona najcenniejszych wartości kulturowych wyrażanych w muzyce i pieśni ludowej oraz prezentowanych tradycyjnych strojach. Impreza daje możliwość jednocześnie promowania twórczości artystycznej zespołów folklorystycznych, jak również integracji ludności lokalnej oraz członków różnych zespołów ludowych, rozwija przyjaźń i poszerza relacje międzyludzkie.
 
 W tegorocznym Przeglądzie wyodrębniono kilka kategorii:
 • w kategorii zespołów ludowych wzięły udział następujące zespoły:
o   Zespół Ludowy „W KUŹNI U KOWALA” Gmina Ryglice,
o   Zespół Śpiewaczy „PACANOWIANIE” Gmina Pacanów,
o   Zespół Śpiewaczy ,,OLEŚNICZANKA” Gmina Oleśnica,
o   Zespół Śpiewaczy „WIERZBICANKI” Gmina Tuczępy,
o   Koło Gospodyń Wiejskich „TUCZĘPIANIE” Gmina Tuczępy,
 •  w kategorii zespołów śpiewaczych wzięły udział następujące zespoły:
o   „POŁANIECKA NUTA” z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu – Gmina Połaniec,
o   Koło Gospodyń Wiejskich „PARYŻANKI” w Nieciesławicach – Gmina Tuczępy,
 • w kategorii dzieci i młodzież – soliści:
o   Kamila Gąszcz – solistka zespołu „MAŁY DZIEBAŁTÓW” - Gmina Końskie,
 •  w kategorii dorosłych – soliści:
o   Janina Zdziechowska, solistka zespołu „PACANOWIANIE” - Gmina Pacanów,
 • w kategorii solista instrumentalista:
o   Piotr Bińkowski, Gmina Przytyk,
o   Norbert Król, Gmina Rytwiany,
 • w kategorii kapele ludowe:
o   Kapela „FENIKS”.
 
Po zakończeniu przeglądu rozpoczęła się radosna zabawa w formie tzw. „potańcówki na dechach”. Chwilowe opady deszczu nie odstraszyły naszych fanów tańca i śpiewu, którzy po poprawie pogody, przy dźwiękach znanych i lubianych przebojów, wygrywanych przez Kapelę FENIKS, wrócili na deski parkietu.
 
Dzięki uprzejmości sponsorów udało się zrealizować założony program wydarzenia. Szczególne podziękowania należą się dla wszystkich:
 • Gminy Rytwiany,
 • Starosty Staszowskiego Pana Józefa Żółciaka;
 • Pana Tadeusza Wrześniaka Huta Szkła Gospodarczego Sp z o.o.;
 • Pana Henryka Kality Autoryzowany Dealer Stihl;
 • Koła Łowieckiego „Knieja” Sichów Mały;
 • Pana Grzegorza Rajcy;
 • Pana Piotra Gucy Varmil Sp. z o.o.;
 • Państwa Heleny i Jana Suska PHU PROGRES;
 • Państwo Barbary Jerzy Adaś Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych i Produkcja Wędlin;
 • Pana Mariana Olszowy Usługi Transportowe–Handlowe.
Podziękowanie należy się również dla członków komisji konkursowej: pani Aleksandry Stachniak, pani Ewy Lech-Strzępek i pana Huberta Wosia, a także dla pana Krzysztofa Kosa, który czuwał nad stroną techniczną imprezy w tym za przygotowanie sceny, oświetlenia i nagłośnienia.
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i publiczności za przybycie, świetną zabawę i propagowanie polskiego folkloru, który warto przekazywać na kolejne pokolenia w myśl idei integracji, wzmacniania więzi i współpracy międzygminnych oraz zachowania dziedzictwa lokalnej kultury.

 Tekst i foto: Piotr Kutyła

 galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu galeria fotografii artykułu

 

Więcej artykułów…