Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 118

Zasięg ostrzeżeń w województwie
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 118
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 21:35 dnia 03.08.2022
Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(75), jędrzejowski(72), kazimierski(73), Kielce(77), kielecki(77), opatowski(74),
ostrowiecki(73), pińczowski(74), sandomierski(75), skarżyski(75), starachowicki(75), staszowski(74)
Ważność od godz. 13:00 dnia 04.08.2022 do godz. 20:00 dnia 05.08.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 świętokrzyskie (12 powiatów) od 13:00/04.08 do 20:00/05.08.2022 temp. maks 33 st, temp min 17 st. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (12 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach
Uwagi Brak.


Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: konecki(74), włoszczowski(73)
Ważność od godz. 13:00 dnia 04.08.2022 do godz. 20:00 dnia 05.08.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 świętokrzyskie (2 powiaty) od 13:00/04.08 do 20:00/05.08.2022 temp. maks 33 st, temp min 19 st. Dotyczy powiatów: konecki i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (2 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.

 

 

Więcej artykułów…