Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Podsumowanie realizacji „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RYTWIANY” w 2023r.

Informacja-Gmina-Rytwiany

W 2023 r. Gmina Rytwiany realizuje zadanie pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany”.  

 

Zadanie obejmuje:
  • demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, transport i utylizację na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy w ilości  550 m2.  
  • usuwanie odpadów zawierających azbest zalęgających na posesjach, transport i utylizację na składowisku w Dobrowie gm. Tuczępy w ilości 3 482 m2
Całkowity koszt zadania wynosi: 27 612,36 zł.
 
Na pokrycie kosztów Gmina Rytwiany otrzyma dotację w wysokości:
 
- WFOŚiGW w Kielcach - dotacja w wysokości 50% (13 806,18 zł)
- NFOŚiGW w Warszawie - dotacja w wysokości 50% (13 806,18 zł)
                                                                                                               
 Wójt Gminy Rytwiany
mgr Grzegorz Forkasiewicz

 

 

 

Więcej artykułów…