Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zawiadomienie o cenie wody i ścieków w okresie od 25.11.2023r. do 24.11.2024r.

Wójt Gminy Rytwiany informuje, że na podstawie art. 24e ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) oraz Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr KR.RZT.70.347.2021 na terenie Gminy Rytwiany:

w okresie od 25 listopada 2023 r. do 24 listopada 2024 r.


Taryfa za 1 m3 wody pitnej nie ulega zmianie i wynosi 4,52 zł netto.

Cena dla odbiorców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
dla gospodarstw domowych
3,99 zł netto + 0,32 zł VAT 8% = 4,31 zł brutto

dla jednostek gospodarczych
4,52 zł netto + 0,36 zł VAT 8% = 4,88 zł brutto

 

 Taryfa za 1 m3 ścieków wynosi 13,22 zł netto.

Cena dla dostawców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
dla gospodarstw domowych posiadających przyłącza kanalizacyjne
z przydomową przepompownią ścieków

11,12 zł netto + 0,89 zł VAT 8% = 12,01 zł brutto

dla pozostałych gospodarstw domowych
11,32 zł netto + 0,91 zł VAT 8% = 12,23 zł brutto

dla jednostek gospodarczych
13,22 zł netto + 1,06 zł VAT 8% = 14,28 zł brutto

  

Kierownik Referatu Komunalnego
/-/ inż. Zbigniew Borek


Rytwiany, 16.11.2023 r.

 

 

Więcej artykułów…