Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Ogłoszenie o spotkaniu w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Wójt Gminy Rytwiany zaprasza na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata 2023–2030, które odbędzie się 7 grudnia 2023 r. o godz. 13:00 w Sali nr 3 w Urzędzie Gminy Rytwiany.

Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia dokumentu tj. wizja obszaru rewitalizacji (planowany efekt działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji wraz
z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych
i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Będzie również zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii.

 

Wójt Gminy Rytwiany

Grzegorz Forkasiewicz

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…