Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego: Integracja społeczna i zawodowa. Ankieta dotycząca potrzeb społecznych

Informacja-Gmina-Rytwiany

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły w związku z przygotowywanym wraz z partnerskimi LGD wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW.09 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa, zwraca się z prośbą o wypełnienie poniżej zamieszonej ankiety dotyczącej potrzeb społecznych.
Celem projektu będzie objęcie działań skupionych na osobach biernych zawodowo i innych grup potrzebujących integracji społecznej (zagrożonych wykluczeniem), mających trudności z powrotem na rynek pracy i z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia rozwijających ich kompetencje.
Ankiet jest anonimowa. Będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili i na jej wypełnienie. Chcemy za jej pośrednictwem poznać opinię na temat lokalnych problemów społecznych dotyczących grup występujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły oraz poznaniu potrzeb wskazanych grup społecznych, których zaspokojenie pozwoli na ich skuteczne wsparcie.
Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 14.12.2023 r. do godziny 15:00. Dziękujemy!


LINK DO ANKIETY:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDhVh1WUvKMm8xoCXy9U9vK7o5NoMIFmmufJk9o_Xm-4NXWQ/viewform

 

Informacja-Gmina-Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany

 


 

 

 

 

Więcej artykułów…