Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zawiadomienie o cenie wody i ścieków w okresie od 01.12.2023 r. do 31.12.2024 r.

ZAWIADOMIENIE
 
Decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie    w Warszawie nr KWT.70.205.2023 ogłoszoną w dniu 23.11.2023 r. oraz zgodnie z art. 24i ust. 4,5 i 7 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537 z późn. zm.) w związku z podjęciem przez Gminę Rytwiany działalności wodociągowo-kanalizacyjnej obowiązują na terenie Gminy poniższe taryfy:
 
w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
 
Cena dla odbiorców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
dla gospodarstw domowych  
5,22 zł netto + 0,42 zł VAT 8% = 5,64 zł brutto
 
dla jednostek gospodarczych  
5,75 zł netto + 0,46 zł VAT 8% = 6,21 zł brutto
 
 
 
Taryfa za 1 m3 ścieków wynosi 15,39 zł netto.
 
Cena dla dostawców po dopłacie z budżetu Gminy Rytwiany:
dla gospodarstw domowych posiadających przyłącza kanalizacyjne
z przydomową przepompownią ścieków
13,29 zł netto + 1,06 zł VAT 8% = 14,35 zł brutto
 
dla pozostałych gospodarstw domowych
13,49 zł netto + 1,08 zł VAT 8% = 14,57 zł brutto
 
dla jednostek gospodarczych  
15,39 zł netto + 1,23 zł VAT 8% = 16,62 zł brutto
 
                                                          
           
 Kierownik Referatu Komunalnego
/-/ inż. Zbigniew Borek
 
 
Rytwiany, 04.12.2023 r.

 

 

Więcej artykułów…