Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Podpisano umowy na przebudowę dróg w miejscowościach Sichów Duży oraz Rytwiany

W dniu 28 lutego 2024 roku w Urzędzie Gminy w Rytwianach, Wójt Gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Szewczyk, podpisał z przedstawicielem Przedsiebiorstwa Drogowego DYLMEX, umowy  na realizację zamówienia pn. „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. »Przebudowa dróg gminnych nr: 003206T, 003227T na terenie Gminy Rytwiany«”,  w którego w skład wchodzi:
- Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 003206T w miejscowości Rytwiany- ,,(ul. Pałacowa)''
- Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej nr 003227T w miejscowości Sichów Duży- ,,(Błonie)''
 
W ramach ww. zadań zostaną wykonane roboty obejmujące położenie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy. Łączna długość dróg gminnych do przebudowy wynosi 650 m.
 
Na realizację powyższych zadań został wyłoniony jeden wykonawca tj.:
  • Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., które zrealizuje:
Zadanie nr 1 o wartości: 229 382,70 zł
Zadanie nr 2 o wartości: 200 432,19 zł
 
Łączna wartość zadań wynosi 429 814,89 zł, na które Gmina Rytwiany uzyskała dofinansowanie w ramach złożonego wniosku na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Termin zakończenia inwestycji to sierpień 2024 r.
 
Informacja-Gmina-Rytwiany
 

 

Informacja-Gmina-RytwianyInformacja-Gmina-Rytwiany

 

Więcej artykułów…