Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI WYMIANY WODOMIERZY - GROBLA, SYDZYNA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rytwiany,

Informujemy, że w dn. 15 lutego 2024 r. Wójt Gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mirosławy Szewczyk, podpisał umowę z przedstawicielem Konsorcjum firm SWater Sp. z o.o. oraz AQUA Partner Sp. o.o. na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany poprzez wymianę wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym wraz z wdrożeniem systemu «e-woda»”, realizowanego ze środków Polskiego Ładu oraz budżetu Gminy.
 
Wartość umowy: 766 825,05 zł.
 
Okres realizacji: do 31 sierpnia 2024 r.
 
Celem projektu jest między innymi wymiana wodomierzy u właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rytwiany.
 
W związku z powyższym, zawiadamiamy, że od dnia 8 marca 2024 r. w miejscowościach GROBLA I SYDZYNA, rozpocznie się sukcesywna wymiana wodomierzy.
 
Prosimy o umożliwienia wymiany wodomierzy w Państwa domach.
Montaż lub wymianę przeprowadza bezpłatnie firma AQUA Partner.
Przedstawiciele firmy będą posiadali stosowny identyfikator wystawiony przez Wójta Gminy Rytwiany.
 
Informacja-Gmina-Rytwiany

 

 

Więcej artykułów…