Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Lista odmian zalecanych na rok 2024 dla województwa świętokrzyskiego

ROW-I.7164.4.2024 Kielce, dn. 13 marca 2024 r.

Prezydent/Burmistrz/Wójt
Miasta, Gminy
Województwa Świętokrzyskiego
wg. rozdzielnika

Dotyczy: Listy odmian zalecanych na rok 2024 dla województwa świętokrzyskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 27, pkt 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz. U. 2021, poz. 129) oraz porozumieniami zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyską Izbą Rolniczą w Kielcach oraz po zapoznaniu się z opinią Świętokrzyskiego Zespołu Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, Dyrektor COBORU SDOO w Słupi podjął decyzję o utworzeniu Listy Zalecanych Odmian (LZO) do uprawy na obszarze naszego województwa na rok 2024 dla pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaków: bardzo wczesnych, wczesnych, średniowczesnych i średniopóźnych, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, rzepaku ozimego i odmian mieszańcowych, grochu siewnego, bobiku oraz soi.
W związku z tym proszę o rozpropagowanie załączonej listy wśród rolników zamieszkujących teren Państwa gminy.

Sławomir Neugebauer
Dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
(dokument podpisano elektronicznie)

 

Zał. Lista odmian zalecanych na rok 2024 dla województwa świętokrzyskiego.
 

 

Więcej artykułów…