Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Informacja darmowy dowóz do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

 

 

INFORMACJA
Darmowy dowóz do lokali wyborczych
 na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dnia 7 kwietnia 2024 r.
 
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rytwianach, ul. Szkolna 9/1, 28-236 Rytwiany
 
Sołectwo: Rytwiany
 
I kurs:
Godzina  9.00 - Rytwiany ul. Długa od Urzędu Gminy przez ul. Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich,
   Wąska, Krótka, Partyzantów,  Kopaliny  do Wojewódzkiej
9.15 – Rytwiany ul. Staszowska, Golejowska, Poręby, Rudki, powrót przez ul. Golejowska
do drogi Wojewódzkiej
9.30 – Przystanek pod Tartakiem, Klasztorna, Cegielnia, Kolejowa do drogi Wojewódzkiej
9.45 – ul. Niwy, Łąkowa, Wesoła, Piaski, Kościuszki, Piaskowa, Kościuszki, Polna do drogi Wojewódzkiej, Połaniecka, Leśna, Kwiatowa, Kościelna, Pałacowa, Radziwiła, Szkolna i do Lokalu Wyborczego
10.00 – odwóz do poszczególnych ulic
 
II kurs:
Godzina 14.00 - Rytwiany ul. Długa od Urzędu Gminy przez ul. Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Wąska, Krótka, Partyzantów, Kopaliny do Wojewódzkiej
14.15 – Rytwiany ul. Staszowska, Golejowska, Poręby, Rudki, powrót przez ul. Wojewódzka
do drogi Wojewódzkiej
14.30 – Przystanek pod Tartakiem, Klasztorna, Cegielnia, Kolejowa do drogi Wojewódzkiej
14.45 – ul. Niwy, Łąkowa, Wesoła, Piaski, Kościuszki, Piaskowa, Kościuszki, Polna do drogi Wojewódzkiej, Połaniecka, Leśna, Kwiatowa, Kościelna, Pałacowa, Radziwiłła, Szkolna i do Lokalu Wyborczego
               15.00 – odwóz do poszczególnych ulic
 
 
 
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedziałkach, Niedziałki 66, 28-230 Połaniec
 
Sołectwo: Niedziałki
 
I kurs
Godzina 10.30 – Niedziałki od Rudnik
               10.40 – Niedziałki do Lokal Wyborczy
               10.50 – odwóz do wskazanych miejsc
II kurs:
Godzina 14.30 – Niedziałki od Rudnik
               14.40 – Niedziałki do Lokal Wyborczy
               14.50 – odwóz do wskazanych miejsc
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym, Sichów Duży 88, 28-236 Rytwiany
 
Sołectwa: Sichów Duży, Pacanówka, Podborek
 
I kurs:
Godzina 11.40 – Pacanówka od strony Podborka
               11.42 – Pacanówka od strony Koniemłoty
               11.50 – Podborek od strony Koniemłoty
               11.55 – Węgierka w stronę Szkoły
               11.58 – Sichów Duży od strony Pacanówka
               12.00 – Sichów Duży Boisko koło masarni do Sichów Szkoła
               12.20 – odwóz do poszczególnych miejscowości
II kurs:
Godzina 16.40 – Pacanówka od strony Podborka
               16.42 – Pacanówka od strony Koniemłoty
               16.50 – Podborek od strony Koniemłoty
               16.55 – Węgierka w stronę Szkoły
               16.58 – Sichów Duży od strony Pacanówka
               17.00 – Sichów Duży Boisko koło masarni do Sichów Szkoła
               17.20 – odwóz do poszczególnych miejscowości
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu, Strzegom ul. Strażacka 6, 28-221 Osiek
 
Sołectwo: Strzegom
I kurs:
Godzina 8.15 - Strzegom ul . Jędrusiów od Lasu
               8.17 – Strzegom przystanek pod Górką
               8.25 – Strzegom spod kościoła do lokal wyborczy Strzegom Remiza
               8.30 – odwóz z obu lokali wyborczych
II kurs:
Godzina 13.15 - Strzegom ul . Jędrusiów od Lasu
               13.17 – Strzegom przystanek pod Górką
               13.25 – Strzegom spod kościoła do lokal wyborczy Strzegom Remiza
               13.30 – odwóz z obu lokali wyborczych
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzie, Kłoda ul. Długa 7, 28-236 Rytwiany:
 
Sołectwo: Kłoda
 
I kurs:
Godzina 9.30 – wyjazd od rondo Kłoda, ul. Długa, Jana Pawła II
               9.40 – Kłoda ul. Łąkowa do Wojewódzkiej
               9.50 - Kłoda ul. Monastyrek, Leśna, Kamedulska do Wojewódzkiej
               10.00 – Kłoda ul. Boczna, Słoneczna do Lokalu Wyborczego
               10.10 – odwóz do wskazanych miejsc
II kurs:
Godzina 13.30 – wyjazd od rondo Kłoda, ul. Długa, Jana Pawła II
               13.40 – Kłoda ul. Łąkowa do Wojewódzkiej
               13.50 - Kłoda ul. Monastyrek, Leśna, Kamedulska do Wojewódzkiej
               14.00 – Kłoda ul. Boczna, Słoneczna do Lokalu Wyborczego
               14.10 – odwóz do wskazanych miejsc
 
 
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuklęczy, Tuklęcz 19, 28-236 Rytwiany
 
Sołectwa: Grobla, Tuklęcz
 
I kurs:
Godzina 10.30 - Grobla, Gaj Święcicki, Tuklęcz od Gaju Święcickiego
               10.45 – Tuklęcz od ul. Niwy
               11.00 – odwóz do poszczególnych miejscowości
II kurs:
Godzina 15.30 - Grobla, Gaj Święcicki, Tuklęcz od Gaju Święcickiego
               15.45 – Tuklęcz od ul. Niwy
               16.00 – odwóz do poszczególnych miejscowości
 
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Gminna Biblioteka Publiczna w Rytwianach-filia w Szczece, Szczeka 23, 28-236 Rytwiany
 
Sołectwo: Szczeka
 
I kurs:
Godzina 11.00 – Szczeka od Niedziałek do Lokal Wyborczy
               11.10 – Szczeka od Leśniczówki, Szczeka Mała do Lokal Wyborczy
               11.20 – odwóz do wskazanych miejsc
II kurs:
Godzina 15.00 – Szczeka od Niedziałek do Lokal Wyborczy
               15.10 – Szczeka od Leśniczówki, Szczeka Mała do Lokal Wyborczy
               15.20 – odwóz do wskazanych miejsc
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie, Ruda 136,28-230 Połaniec
 
Sołectwo: Ruda
 
I kurs:
Godzina 9.00 – przystanek od strony Wymysłowa
               9.10 – Ruda od strony Kłody
               9.20 – odwóz do wskazanych miejsc
II kurs:
Godzina 13.00 – przystanek od strony Wymysłowa
               13.10 – Ruda od strony Kłody
               13.20 – odwóz do wskazanych miejsc
 
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Samorządowe Przedszkole im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Strzegomiu, Strzegomek ul. Wacława Dąbrówki 3, 28-221 Osiek
 
Sołectwo: Strzegomek
 
Godzina 8.00 - Strzegomek ul . Leśna przystanek
               8.03 – Strzegomek ul. Chołocińskiego skrzyżowanie z ul. Dojazdową
               8.06 – Strzegomek ul. Rytwiańska Góry od I posesji
               8.09 – ul. Strzegomek ul. Boczna w kierunku Strzegom
               8.10 – Strzegom do Strzegomek Lokal Wyborczy
II kurs:
Godzina 13.00 - Strzegomek ul . Leśna przystanek
               13.03 – Strzegomek ul. Chołocińskiego skrzyżowanie z ul. Dojazdową
               13.06 – Strzegomek ul. Rytwiańska Góry od I posesji
               13.09 – ul. Strzegomek ul. Boczna w kierunku Strzegom
               13.10 – Strzegom do Strzegomek Lokal Wyborczy
 
 
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Sichowie Małym, Sichów Mały 43A, 28-236 Rytwiany
 
Sołectwa: Sichów Mały, Sydzyna
 
I kurs:
Godzina 11.40 – Sichów Mały od Sichów Boisko
               11.45 – Sydzyna do Sichów Mały
               11.50 – Sichów Mały Leśniczówka do Lokal Wyborczy
               12.00 – odwóz do wskazanych miejsc
II kurs:
Godzina 15.40 – Sichów Mały od Sichów Boisko
               15.45 – Sydzyna do Sichów Mały
               15.50 – Sichów Mały Leśniczówka do Lokal Wyborczy
               16.00 – odwóz do wskazanych miejsc
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcicy, Święcica 36A, 28-236 Rytwiany
 
Sołectwo: Święcica
 
I kurs:
Godzina 11.15 – Święcica przystanek od Gaju Święcickiego
               11.20 – Święcica od Pacanówka
               11.30 – odwóz do poszczególnych miejsc
II kurs:
Godzina 16.15 – Święcica przystanek od Gaju Święcickiego
               16.20 – Święcica od Pacanówka
               16.30 – odwóz do poszczególnych miejsc
 
 
 
 
 


 

 

 

Więcej artykułów…