Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Rytwiany

Informacja-Gmina-RytwianyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję w dniu 20 maja 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 8.00 III sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr II.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27.03.2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków z dnia 27.03.2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Sichowie Dużym oraz nadania mu statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Rytwiany do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rytwiany nr LXXII/355/23 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena Pogorzelska
 

 

Więcej artykułów…