Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 104

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 104
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:13 dnia 10.06.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(64), jędrzejowski(66), kazimierski(68), Kielce(68), kielecki(68), opatowski(65), ostrowiecki(65), pińczowski(68), sandomierski(64), starachowicki(64), staszowski(64)
Ważność od godz. 10:00 dnia 10.06.2024 do godz. 02:00 dnia 11.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 świętokrzyskie (11 powiatów) od 10:00/10.06 do
02:00/11.06.2024 deszcz 55 mm, porywy 90 km/h, grad. Dotyczy powiatów: buski,
jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (11 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: konecki(64), skarżyski(64), włoszczowski(64)
Ważność od godz. 10:00 dnia 10.06.2024 do godz. 21:00 dnia 10.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do
35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 świętokrzyskie (3 powiaty) od 10:00/10.06 do
21:00/10.06.2024 deszcz 35 mm, porywy 80 km/h, grad. Dotyczy powiatów: konecki, skarżyski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi The warning may continue with a higher degree


Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny deszcz z burzami/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: jędrzejowski(65), kazimierski(67), Kielce(67), kielecki(67), konecki(63),
pińczowski(67), włoszczowski(63)
Ważność od godz. 03:00 dnia 10.06.2024 do godz. 10:00 dnia 10.06.2024
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami do 30 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 świętokrzyskie (7 powiatów) od 03:00/10.06 do 10:00/10.06.2024 30 mm; porywy 60 km/h. Dotyczy powiatów: jędrzejowski, kazimierski,  Kielce, kielecki, konecki, pińczowski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
intensywnych opadach deszczu z burzami
Uwagi Brak.
 

 

 

Więcej artykułów…