Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Realizacja zadania - usuwanie pokryć dachowych z azbestu

 Realizacja zadania: ”Usuwanie pokryć dachowych wykonanych  z  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany”

W dniu  01.10.2009r. w Kielcach została podpisana umowa dotacji pomiędzy  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, ul. Św. Leonarda 7,  a Wójtem Gminy Rytwiany Grzegorzem Forkasiewiczem. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie kwotą 11 550,00 zł. zadania pn. ”Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany”.

 W ramach tego zadania zaplanowano usunięcie  3000 m2   pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest  u osób fizycznych z terenu Gminy Rytwiany. Całkowity koszt zadania wynosi 23 970,00 zł.

Zakończenie i rozliczenie  realizacji zadania  ustalony został na dzień 31.12.2009r.

 

Więcej artykułów…