Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest

”Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany” to zadanie realizowane w ramach„ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rytwiany”.

W 2010r. czternaście gospodarstw z terenu gminy skorzystało z bezpłatnego usunięcia pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Prace związane z demontażem płyt azbestowych, ich transportem i utylizacją na składowisku w Dąbrowie były wykonane przez wybraną w drodze przetargu uprawnioną firmę. W ramach prowadzonego w 2010r. zadania usunięto 3 055 m2 (37,31Mg) wyrobów zawierających azbest. Zadanie pn. ”Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rytwiany” jest finansowane w oparciu o środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 22 587,75 zł brutto.

WFOŚiGW w Kielcach przeznaczył na dofinansowanie w/w zadania kwotę: 7 763,39 zł, natomiast NFOŚiGW w Warszawie kwotę: 11 081,61zł. Pozostałe koszty zostaną pokryte ze środków budżetu Gminy.

 

Więcej artykułów…