Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Rytwiany pięknieją

 

 RYTWIANY PIĘKNIEJĄ

  Rozpoczęły się prace przy zadaniu p.n.: „Remont placu wokół kościoła parafialnego w Rytwianach”. Zakres prac obejmuje m.in: wykonanie nawierzchni placów postojowych, ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej oraz płyt betonowych, uporządkowanie, zniwelowanie, obsianie trawą oraz obsadzenie terenu krzewami ozdobnymi. Wykonany zostanie chodnik łączący teren kościoła z terenem wokół ruin  gotyckiego zamku. Koszt zadania to 278.090,09 zł. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo-Budowlany "ADMA" Marian Macias. Przewiduje sie termin zakończenia robót do 31.07.2012 r.
  Zadanie będzie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Ryby” w wysokości 85% środków kwalifikowanych, czyli ok.192.000,00 zł.
 
  Zagospodarowanie terenu wokół kościoła wpisuje się w ciąg działań mających na celu poprawę wizerunku Rytwian. W latach 2009-2010 wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy oraz pierwszy etap zagospodarowania terenu wokół ruin zamku. W latach 2013-2014 wykonany zostanie, przy dofinansowaniu ze środków unijnych, drugi etap zagospodarowania działki przy ruinach gotyckiego zamku.
 
 
 
 
Utwardzanie ciągu pieszego wokół kościoła
 
 
Układanie kostki brukowej, betonowej na ciągu pieszym wokół kościoła
 
DC
 

 

 

Więcej artykułów…