Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rytwianach zaprasza na dyżur

Dnia 05 grudnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rytwianach, w  pokoju nr 35 (II piętro Urzędu Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15), w godzinach od 10.00 do 15.00 pełnić będą dyżur przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego.

Szczególnie zapraszamy osoby zainteresowane problematyką przemocy w rodzinie, dotknięte bezpośrednio tym problemem lub mające kontakt z osobami dotkniętymi bądź zagrożonymi przemocą w rodzinie.

W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje m.in. o instytucjach świadczących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, procedurze Niebieskiej Karty i sposobach postępowania w przypadku kontaktu z rodziną lub osobą, której sytuacja życiowa wskazuje na prawdopodobieństwo występowania zjawiska przemocy.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą
odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby
dotkniętej przemocą w rodzinie.

Osoby i rodziny dotknięte problem przemocy lub będące świadkami przemocy domowej powinny zgłosić ten fakt przedstawicielowi jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty lub ochrony zdrowia.

Kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym w Rytwianach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany.
Tel. 15-864 79 46, 500 239 194, fax: 15-864 79 37.
e-mail: opsrytwiany@op.pl

Zgłosznia przemocy domowej można dokonać pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji
ul. Armii Krajowej 10, 28-200 Staszów.
Tel. 997, 15-864 72 05.

Punkt Przyjęć Interesantów Komendy Powiatowej Policji w Staszowie
przy Urzędzie Gminy w Rytwianach
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany (pok. nr 7).

Interesantów przyjmuje Dzielnicowy KPP w dniach:
- poniedziałki  w godz. 12.00 – 14.00,
- czwartki w godz. 13.00 – 15.00.
Tel. 15-864 79 54.

 • Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej w Rytwianach
ul. Kościelna 9, 28-236 Rytwiany.
Tel/fax.: 15-864 74 28.

 • Prokuratura Rejonowa w Staszowie
ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów.
Tel. 15- 864 65 00.

•  placówki oświatowe położone na terenie Gminy Rytwiany:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach


ul. Szkolna 9/1
28-236 Rytwiany
tel: 158647512, 158647435, fax: 158647511

Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Samorządowe Przedszkole im. 100 lecia Odzyskania Niepodległości w Strzegomiu

Strzegomek ul. W. Dąbrówki 3
28-221 Osiek
tel: 158645351, fax: 158645351

Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym

Sichów Duży 88
28-236 Rytwiany
tel: 158647324, faks: 158647324

Niepubliczne Gimnazjum w Sichowie Dużym

Sichów Duży 89
28-236 Rytwiany
tel.158242882, 158242805

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

Sichów Duży 89
28-236 Rytwiany
tel. 158647322, tel. 158647323

Dodatkowo, informacje o instytucjach świadczących pomoc ofiarom przemocy uzyskać można w Punkcie Pierwszego Kontaktu dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym

Punkt działa przy Urzędzie Gminy w Rytwianach ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany (pok. nr 4).

Więcej informacji o Punkcie Pierwszego Kontaktu dla Osób  i  Rodzin z Problemem Alkoholowym dostępnych jest pod adresem: http://www.rytwiany.com.pl/index.php?id=258

 

 

Więcej artykułów…