Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
Obrazek - Slider
 
-A A A+

Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - OBOWIĄZEK OD 1 LIPCA 2021R.

Informacja-Gmina-Rytwiany

Informacja-Gmina-Rytwiany

Obowiązek od 1 lipca 2021 r. złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację w formie elektronicznej, czyli przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu dostępny pod adresem https://zone.gunb.gov.pl. Możliwość składania deklaracji w sposób cyfrowy będzie wdrażana zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.
 
Osoby, które nie będą mogły skorzystać z elektronicznej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w urzędzie. W przypadku umiejscowienia budynku na terenie gminy Rytwiany deklarację pisemną należy złożyć do Urzędu Gminy w Rytwianach ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, w godzinach pracy urzędu.
 

Uwaga obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Celem stworzenia centralnej bazy jest:

  • poprawa jakości powietrza
  • likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń emisji substancji powodujących smog.
CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.
 
Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) utworzono na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2021 r., poz. 554) oraz nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami.
 
Każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy składać deklarację?

Od 1 lipca 2021 r.

  • Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni
  • Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy czyli do 30 czerwca 2022 r.
Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Poniżej pliki do pobrania w formacie pdf: (Ulotki)
Informacja-Gmina-Rytwiany Informacja-Gmina-Rytwiany Informacja-Gmina-Rytwiany

 

 

Więcej artykułów…